Tình yêu lo lắng về được và mất

Tác giả
Admin
Đánh giá
4.5
Trạng thái
Còn tiếp
Tóm tắt
Tôi đã hình thành một số phận không nên tiếp tục sai chỗ, lẽ ra tôi nên cắt đứt nó hoàn toàn, nhưng tôi lại không thể buông bỏ được đỉnh điểm mà anh ấy mang lại vào đêm đó.
Bình luận