Một gia đình đáng yêu

Tác giả
Admin
Đánh giá
4.5
Trạng thái
Còn tiếp
Tóm tắt
Người bạn tốt của cha tôi đã nhận nuôi tôi, người đã mất cả cha lẫn mẹ, để báo đáp lòng tốt nuôi dưỡng tôi của ông, tôi đã dùng thân xác của mình để an ủi người vợ và đứa con gái đang đói khát của ông.
Bình luận