Mẹ kế trẻ con

Tác giả
Admin
Đánh giá
4.5
Trạng thái
Còn tiếp
Tóm tắt
Ba năm trước, cha của Youjia đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ngay sau khi anh tái hôn để chăm sóc cho người ông đau khổ của mình, anh đã bỏ lại mẹ kế và chị kế để đến Hoa Kỳ.
Bình luận