Chó hoang

Tác giả
Admin
Đánh giá
4.5
Trạng thái
Còn tiếp
Tóm tắt
Những gì có vẻ là một nhóm tôn giáo bình thường thực ra lại là một nhóm tà ác bị dục vọng làm cho bại hoại, và tất cả những điều này đều bị che đậy bởi những con chó hoang trung thành.
Bình luận